Stel niet alleen het doel centraal,

maar ook de weg er naar toe...

(weg met de status quo)

STRATEGIE

Communicatiestrategie is de wijze waarop een organisatie interacties aangaat met de interne en externe omgeving om kostbare relaties en een sterke reputatie op te bouwen. Als onderdeel van het communicatieplan geeft die strategie focus en concentreert zich op de vraag hoe een boodschap bij de doelgroep terecht moet komen om de doelstellingen te bereiken.

Maar al te vaak zie ik in mijn werk dat organisaties moeite hebben met het plannen en uitvoeren van een goede strategie. En terecht, het is vaak een complex geheel van vragen, doelen en antwoorden die nodig zijn om te bereiken wat je voor ogen hebt. Daarbij komt dat men vaak geneigd is om te denken in tastbare oplossingen (website, folder, social media) zonder na te gaan of dit ook de meest optimale communicatie instrumenten zijn. Maar ook het ‘van binnen naar buiten’ kijken sluit niet altijd aan bij de behoefte van de doelgroep.

Binnen de communicatie gaat het steeds minder om aandacht kopen en vragen maar steeds meer over aandacht verdienen. De tijd dat een communicatiestrategie vooral zendergericht was is (grotendeels) voorbij. Klantgerichte merkmeerwaarde genereren is hier steeds vaker het sleutelwoord. En dat is een continue proces.

Hoe je het ook wendt of keert, het uitvoeren van een communicatieplan en -strategie is een gefaseerd traject dat niet uitsluitend die stip op de horizon is. Het is de som van alle (deel)doelstellingen en communicatie uitingen. Die weg ernaar toe geeft de mogelijkheid tot controle en bijstellen. Met meer resultaat als opbrengst.

Wil je meer weten of heb je hulp nodig? Klik dat snel door naar de contactpagina.